Frits Schetsken

Kunstschatkist

Toermalijn

Bollebooswicht

Kunstschuimer

Kunstspotter

Marche-en-Famenne

CARLO BORROMEO (1538-1584)

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) wordt de strijd tegen het protestantisme gelanceerd in de vorm van een contra-reformatie. De in 1538 in Arona geboren Carlo Borromeo wordt in 1560 door zijn oom, paus Pius IV, tot kardinaal en administrator van het bisdom Milaan benoemd. Als zodanig neemt Borromeo deel aan de laatste fase van het concilie (1560-1563), om meteen nadien in 1563 tot priester en bisschop te worden gewijd.


Vanaf 1565 tracht hij met grote inzet de contra-reformatie in zijn bisdom door te voeren via synodes, het oprichten van seminaries en persoonlijke bezoeken aan parochies. Hij stelt in die jaren een groot aantal regels op, die na de bundeling en uitgave in 1582 als Acta ecclesiae Mediolanensis modelrichtlijnen voor alle bisdommen worden.


Carlo leidt zelf een ascetisch leven, treedt met grote zelfverloochening op tijdens de pestepidemie van 1576 in zijn bisdom en sterft in Milaan op 3 november 1584. Er wordt zelfs verteld, dat wanneer hij zijn dood voelt naderen, Carlo reeds in zijn kist is gaan liggen om niemand overlast te bezorgen. Maar dat verhaal mogen we tot de legendes rekenen van een man die vrij snel na zijn overlijden in 1610 als Sint-Carolus Borromeus heilig wordt verklaard.


De regels voor de kerkbouw die Borromeo opstelt, hebben tot doel de gelovige sterker en persoonlijker bij het misritueel te betrekken. Wat dat voor de inrichting van de kerken inhoudt, lees je bij het lemma barok.