
HSP
Pierre Bruno Bourla (1783-1866) oeuvre (onvolledig)
1820 Kapel van het Bureau voor Weldadigheid (voorloper O.C.M.W.). Blindestraat 9, Antwerpen. 1821-1824 Sint-Bernardsabdij - verbouwing en bouw nieuwe oostvleugel voor correctionele staatsgevangenis, opgeheven in 1867. Depotstraat 54, Hemiksem. 1821-1848 Verbetering kaaien - later bij rechttrekking Scheldekaaien gewijzigd. Werf (nu Steenplein e.o.), Noordkaai (nu Ortelius en Van Meterenkaai), Van Dijckkaai (1837, nu Ernest Van Dijckkaai), Entrepôtkaai (1837-’39), Jordaenskaai, Plantinkaai (1848). 1824 Stadhuis: restauratie collegezaal en zuidoost vleugel en overkoepeling binnenplaats. Grote Markt 1, Antwerpen. 1824-1825 Sint-Laurentiuskerk (afgebroken in 1932 en vervangen door neo-byzantijnse kerk van Jef Huygh) en pastorie. Markgravelei 95 (pastorie), Antwerpen. 1826 Poortgebouw Plantentuin. Leopoldstraat 24, Antwerpen. 1827-1829 Onze-Lieve-Vrouwetoren - restauratie i.s.m. Louis Serrure. Handschoenmarkt, Antwerpen. 1828 Oranjerie / broeikas van Plantentuin - vervangen in 1884 door nieuwe kas van Ernest Dieltiens, die op zijn beurt gemoderniseerd is door E.Dick in 1971. Leopoldstraat 24, Antwerpen. 1829 Stadsschool (gesloopt). Waaistraat, Antwerpen. 1829 Stadsschool - thans afdeling Beeldhouwen Kon. Academie voor Schone Kunsten. Blindestraat 21, Antwerpen. 1829-1834 Grand Théatre - thans Bourlaschouwburg, uitgebreid in 1863 door Pieter Dens. Komedieplaats 18, Antwerpen. 1833-1834 Overwelving van ruien (smalle stadsgrachten) en bouw spuisluizen. Boterrui (verlengde Suikerrui, thans verdwenen), Burchtgracht, Leguitstraat, Oude Leeuwenrui (1845 gedempt). 1836 Sint-Elisabethgasthuis - ombouw oude gebouwen. Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen. 1837 Krijgsmagazijn (afgebroken). Belliardstraat, Antwerpen. 1839-1841 Museum van de Academie - verbouwing kapel minderbroedersklooster. Mutsaardstraat 31, Antwerpen. 1841-1842 Nieuwe vismarkt (gesloopt in 1883). Visberg (nu Steenplein), Antwerpen. 1841-1843 Lange Zaal - expositiezaal van Kon.Academie voor Schone Kunsten, destijds voornamelijk voor kunstkring ‘Société des amis des arts’. Venusstraat 36, Antwerpen. 1841-1843 Poortgebouw en hek van afsluiting Kon.Academie voor Schone Kunsten. Mutsaardstraat 31, Antwerpen. 1842-1851 Sint-Elisabethgasthuis - uitbreiding met nieuwbouw, thans Oud Gasthuis Seminaries. Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen. 1845-1847 Stadsschool Jongensschool nr.1 - laat-classicistische stijl, aangepast door Pieter Dens in 1863 en heringericht tot Stedelijk Instituut voor Handel en Administratie in 1879, thans Encora, Centrum voor Volwassenenonderwijs. Kipdorpvest 24, Antwerpen. 1847 Octrooi entrepôt - na sloping Bezaenhuis (bezaan=magazijn). Kaaien ter hoogte Zakstraat, Antwerpen. 1847-1849 Infanteriekazerne (afgebroken). Begijnenvest, Antwerpen. 1853 Stadsschool (afgebroken). Leguit, Antwerpen. 1856 Directeurswoning en wintertuin Kon.Academie voor Schone Kunsten. Mutsaardstraat 29 en 31, Antwerpen. 1856-1860 Kattendijkdok (middendeel en Kattendijksluis) - i.s.m. stadsarchitect Frans Stoop. Kattendijkkaai Oost en West, Antwerpen.
1821 - Sint-Bernardsabdij - (c) foto: Vera Seppion 1828 - Oranjerie van Plantentuin - (c) foto: Vera Seppion