
HSP
Jean-Baptist Capronnier (1814-1891) oeuvre (onvolledig)
1838 Kasteel van Bouchout, Plantentuin, Meise. Nieuwe glasramen. 1840 Sint-Michiels- en Sint-Goedelekerk, Sinter-Goedeleplein, Brussel. Restauratie historische glasramen. 1840 Basilique Saint-Martin, Mont Saint-Martin 61, Luik. Restauratie vijf renaissance glasramen in het koor. 1841 Sint-Catharinakerk, Vrijheid 153, Hoogstraten. Restauratie drie historische glasramen uit 1528 in het koor. 1841 Église Saint-Jacques-le-Mineur, Place Saint-Jacques 8, Luik. Restauratie vijf historische glasramen uit 1525 en 1531, geschonken door de families Horne en de la Marck: ‘De Heilige Drievuldigheid’, Johannes de Doper’, ‘Heilige Maagd en Kind’, ‘Kruisoffer - Offer Isaac – Slang van Adam en Eva’, ‘Sint-Andries’, ‘Sint-Jan Evangelis’, alle in de absis en gerestaureerd tussen 1838 en 1841. 1843 Kasteel de Merode, Polderstraat 51, Westerlo. Nieuwe glasramen. 1845 Cathédrale Notre-Dame, Place de l’Evêché 1, Doornik. Restauratie historische glasramen in koor en in noord- en zuidtransept over de oprichting van het bisdom Doornik na scheiding van bisdom Noyon op aandringen van Sint-Bernardus. 1851 Sint-Niklaaskerk, Cataloniëstraat, Gent. Twee nieuwe glasramen ‘O-L-Vrouw met Kind’ en ‘Allegorie op lijden van Christus’ voor kooromgang tussen 1851 en 1860. 1851 Cathédrale Notre-Dame, Place de l’Evêché 1, Doornik. Rozetraam ‘Triomf van de Heilige Maagd Maria’ in voorgevel naar ontwerp van architect Justin Bruyenne, gift van bisschop Gaspar Labris. 1852 O.-L.-Vrouw ter Kapellekerk, Kapellemarkt, Brussel-Marollen. Nieuw glasraam ‘Godfried I’ in Drievuldigheidskapel. 1852 Cathédrale Notre-Dame, Place de l’Evêché 1, Doornik. Twee nieuwe glasramen met dogma van Onbevlekte Ontvangenis en Onfeilbaarheid van de paus, plus restauratie van derde glasraam in zuidelijke bidkapel en in de Notre-Dame de Flamande-kapel drie nieuwe glasramen met 36 medaillons in 13de-eeuwse stijl. 1852 Collégiale Saint-Denis, Place Saint-Denis, Luik. Nieuwe glasramen in het koor. 1853 Collégiale Saint-Croix, Rue Saint-Croix, Luik. Nieuwe glasramen in het koor. 1853 Église Saint-Servais, Rue Fond Saint-Servais, Luik. Historisch glasraam ‘De Aanbidding door de herders’, gift van ridder Lambert Marie de Stembert in 1849, gerestaureerd door Jean-Baptiste Capronnier en geplaatst in 1853, maar verloren gegaan bij de brand van 22 augustus 1981. 1854 Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 2 / Waaistraat 1, Antwerpen. Nieuwe neogotische glasramen, beschadigd tijdens WO II en vervangen in 1963 door nieuwe van Jan Huet. 1856 Église Saint-Martin, Rue de Oisquercq 11, Tubize. Restauratie historische glasramen. 1856 Basiliek van het Heilig Bloed, Burg 13, Brugge. Nieuw glasraam in grote westelijke venster. 1856 Sint-Pieterskerk, Dekenijstraat 71, Ukkel. Nieuwe glasramen. 1859 Sint-Genovevakerk, Sint-Genovevastraat 2, Londerzeel-Steenhuffel. Restauratie renaissance glasramen in het koor. 1860 Sint-Gummaruskerk, Heilige Geeststraat 5, Lier. Restauratie en verplaatsing van historische gotische glasramen en nieuw glasraam ‘De doop van Christus in de Jordaan’ in de Doopkapel. 1862 Sint-Pieterskerk, Ooststraat 5, Lo-Reninge. Restauratie historische glasramen. 1862 Cathédrale Saint-Paul, Place de la Cathédrale 6, Luik. Nieuw glasraam ‘De Verheerlijking van het Heilig Sacrament’, gift van Mgr. de Montpellier naar aanleiding van de instelling van Sacramentsdag door Juliana van Cornillon in 1264 en de intrek van de karmelietessen in het voormalige klooster van Juliana op 30 september 1860. 1862 Onze-Lieve-Vrouwekerk, Handschoenmarkt, Antwerpen (nu: kathedraal). Restauratie 16de-eeuws glasraam ‘Johannes de Doper en Johannes de Evangelist’. 1863 Sint-Janskathedraal, Torenstraat 16, ’s-Hertogenbosch (Nederland). Nieuwe glasramen in kerkschip met zeven sacramenten en kerkvaders, ramen in kooromgang en zuiderdwarsbeuk naar ontwerp van Lambert Hezenmans, architect die de restauratie leidde. 1864 Sint-Ursulakerk, Kerkplein 1-17, Lanaken. Vijf nieuwe neogotische glasramen in het koor, waarvan er één werd geschonken door koning Leopold I. 1867 Onze-Lieve-Vrouwekerk, Handschoenmarkt, Antwerpen (nu: kathedraal). Restauratie glasraam met wapen families Ullens en Verbiest van Hendrik de Coninck uit 1708; nieuw glasraam ‘Sint-Petrus en Sint-Paulus’ in H. Sacramentskapel, gift van mevr. Ullens-Ullens ter herinnering aan de broederschap van de Romanisten. 1869 Sint-Eustachiuskerk, Pater Beckxstraat 26, Zichem. Restauratie historische glasramen ‘Gekruisigde Christus’, ‘Maagd Maria’ en ‘Sint-Jan’, gift van Reinhard II van Schoonvoort uit 1387-‘89. 1870 Onze-Lieve-Vrouwekerk, Handschoenmarkt, Antwerpen (nu: kathedraal). Restauratie historisch glasraam ‘Het Laatste Avondmaal’ uit 1566 van Digman Meynaert in de H. Sacramentskapel. 1871 Sint-Joriskerk, Mechelseplein 22, Antwerpen. Nieuwe glasramen boven het altaar en in het koor. 1877 Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, Antwerpen. Nieuw glasraam ‘De opdracht in de tempel’, Mariakapel. 1881 Sint-Willibrorduskerk, Kerkplein, Merksplas. Nieuw glasraam 'Dominicus ontvangt rozenkrans van Kind Jezus', gift van Ludovicus Joannes Boone, midden boven hoogaltaar. 1882 Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 2, Uden (Nederland). Glasraam ‘Onze-Lieve-Vrouw ter Linde’. In 1906 verplaatst van oude naar huidige kapel. 1883 Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein 4, Gent. Nieuwe glasramen. 1883 Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 2, Uden (Nederland). Glasraam ‘De legende van het Wonderkruis’. Schenking Mgr. Franciscus Petrus van den Burgt. In 1906 verplaatst van oude naar huidige kapel. 1884 Sint-Pieterskerk, Grote Markt 31, Turnhout. Glasraam ‘De opdracht in de tempel’, gift van Henrica Van Genechten. 1885 Sint-Leonarduskerk, Kerkstraat 2, Sint-Lenaarts-Brecht. Restauratie historische renaissance glasramen. 1886 Heilig Antonius Abtkerk, Esdonkstraat 2, Veghel-Eerde (Nederland). Nieuwe glasramen. 1890 Koninklijke Sint-Mariakerk, Koninginneplein 1, Schaarbeek. Alle glasramen van deze vanaf 1845 gebouwde kerk.