comparatieve filosofie
Op zoek naar “God“ en lang voor ik in Antwerpen de lezing “De vinger die naar de maan wijst” van filosoof Ulrich Libbrecht bijwoonde, maakte ik a.d.h.v. de Winkler Prins Encyclopedie een vergelijkende studie van de wereldgodsdiensten en andere spirituele bewegingen. Het zoeken is voorbij, de studie is gebleven. COMPARATIEVE FILOSOFIE Trekt filosofie zich niet al te vaak terug binnen de veilige grenzen van ons westers wereldbeeld? Wordt het niet tijd dat wij de anderen leren begrijpen of dat we ons door hen laten inspireren? Elke filosofie en spiritualiteit is immers deel van de totale menselijke traditie en daardoor in principe toegankelijk voor ons. Als oriëntalist vertrouwd met oosterse denkwijzen ontwierp prof. dr. U. Libbrecht (1928-2017) een driedimensioneel filosofisch model waarin de principes rationaliteit, mysticiteit en naturaliteit een belangrijke rol spelen. De door hem bedachte comparatieve filosofie streeft naar een harmonie van deze drie elementen en maakt gebruik van elkaar aanvullende inzichten van belangrijke niet-westerse filosofische tradities die zich ontwikkeld hebben in China, India, Afrika, bij de indianen, in de islam en in het Jodendom. Zo poogde hij de dualistische en logistische tendensen van het westerse denken te boven te komen en voorwaarden te scheppen die vergelijking mogelijk maken. De droom die erdoorheen schemert, is een wereldfilosofie die alle waardevolle elementen integreert, die leidt tot nieuwe perspectieven op zingeving, tot oprechte interesse en verzoening en uiteindelijk tot een 'nieuwe mens'. Kan de comparatieve filosofie de verschillende filosofieën in een metamodel integreren? Ulrich Libbrecht School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen
Heinz Kimmerle (1930-2016) was emeritus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Sub-Saharisch Afrika. Hij werkte samen met Ulrich Libbrecht en Els Janssens (SCFA vzw) aan de uitgave van “Filosofie zonder grenzen”. Sinds de opkomst van de INTERCULTURELE FILOSOFIE worden de voor- en nadelen van primair mondelinge en primair schriftelijke filosofie tegen elkaar afgewogen.
HSP
sto
HSP
comparatieve filosofie
   © hetstillepand.be (2021-2022)
Literatuur