nieuws & updates

Leo Dutoy

wetenswaardig

kalender

de bewoners

Het Stille Pand

disclaimer

gelinkt

DISCLAIMER

gebruiksvoorwaarden - privacy


Door het bezoeken van Het Stille Pand verklaart de gebruiker/bezoeker zich stilzwijgend akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Deze gelden voor de gehele website.


Naam van de website


De benaming Het Stille Pand.be is een geregistreerde domeinnaam en bijgevolg wettelijk beschermd.


Doel van de website


De ontwikkeling van een website over het leven en werk van kunstschilder Leo Dutoy (1938-2006) werd door zijn langdurige strijd tegen longkanker doorkruist. Om zijn nagedachtenis in ere te houden werd op initiatief van de webmaster de site Het Stille Pand ontworpen.

Daarnaast wordt aan andere kunstbeoefenaars de gelegenheid geboden hun werk te tonen.


Inmiddels werd Het Stille Pand uitgebreid met de vzw Toermalijn. Deze vzw is ontbonden op 18 april 2016, maar onder de naam Toermalijn worden de activiteiten op de website voortgezet als persoonlijk initiatief van Frits Schetsken.


De website wordt taalkundig ondersteund door Frits Schetsken, ► Roger Nupie  en Rose Vandewalle.

Vera Seppion verleent haar medewerking als fotografe.


Beperking van de toegang


Het gebruik van de website is een gratis dienstbetoning. De webmaster kan dan ook op eigen initiatief de inhoud van de website wijzigen en eventueel de deelname van een kunstenaar beëindigen.


Aansprakelijkheid


De webmaster aanvaardt geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook omwille van onjuistheden of tekortkomingen op de website.
Elke commercialisering van de verstrekte informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is strikt verboden. Op deze site worden geen banners of andere vormen van betalende reclame geplaatst of toegelaten.

De webmaster besteedt de nodige zorg aan de vormgeving, inhoud en technische onderbouw van de website. Hijzelf en de deelnemende kunstenaars kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de informatie op de website. Zij kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van welke vorm dan ook.

De webmaster kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van websites waarnaar hyperlinks werden voorzien vanop deze website. De opname van links naar externe websites betekent niet dat de webmaster de elementen goedkeurt die deze site bevatten of waaruit ze werden opgebouwd, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen hemzelf en de eigenaars van deze sites.


De webmaster besteedt de nodige zorg aan het opstellen en verzenden van e-mails. Desondanks is het mogelijk dat ze onvolledig zijn, onjuistheden bevatten, niet voor u bestemd zijn en/of te laat worden ontvangen. De webmaster aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan die berichten rechten worden ontleend. Indien u niet de beoogde ontvanger van zo'n bericht bent, wordt u vriendelijk verzocht het met inbegrip van eventuele bijlagen uit uw systeem te wissen en de afzender hiervan op de hoogte te brengen.


Intellectuele eigendom en copyright


Het concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes en de programmatuur van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Het Stille Pand.

Het door de webmaster en de kunstenaars geleverde beeld- en tekstmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Indien de gebruikers de mogelijkheid benutten om muziek en videobeelden op de website te laten beluisteren en te bekijken, moeten zij hiervoor zelf de rechten bezitten of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikken.


Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm dan ook, tenzij daartoe vooraf de goedkeuring van de betrokkene werd ontvangen. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan.


Overnemen voor eigen niet-commercieel gebruik van Toermalijn wandelrouteteksten en bijhorende onderdelen uit de Kunstschatkist en Bollebooswicht is wel toegestaan. Opname van deze teksten in eigen documentatie zoals scripties, ledenbestanden van uw vereniging en dergelijke is mogelijk na een seintje aan Toermalijn en met bronvermelding.


Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


De webmaster respecteert uw recht op privacy.
Daarom verzamelt en gebruikt hij enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de kwaliteit en de optimale werking van de site te garanderen. Dit kan gebeuren via persoonlijke e-mails, alsook via nieuwsbrieven en andere. De persoonlijke gegevens die op deze wijze verstrekt worden, worden niet in een database opgenomen.
De webmaster verzamelt geen informatie met betrekking tot de wijze waarop u verbinding maakt met deze website.

Het gebruik van cookies


Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren wellicht niet goed zonder cookies.


Afspraken tussen de deelnemende kunstenaars en de webmaster


De deelnemende kunstenaars geven toestemming voor het gebruik en publicatie van hun informatie en beeldmateriaal aan de webmaster die zich ertoe verbindt deze niet aan derden door te geven, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken.

Dit materiaal dient vanzelfsprekend van goede kwaliteit te zijn!

De bewoners gaan ermee akkoord dat de webmaster hun e-mail adres en een portretfoto of herkenbaar zelfportret plaatst en de aangeboden inhoud aan de structuur van de site aanpast.

Zij voorzien de webmaster regelmatig van nieuwe inhoud om hun webpresentatie up-to-date te houden en doen dit op een vlotte manier om het offline zijn van Het Stille Pand of gedeelten ervan tot het minimum te beperken.

Met een bondig curriculum vitae geven zij een indruk van zichzelf en hun talenten. Daarna worden de kunstwerken getoond en bijkomende informatie vermeld.

De samenwerking met het Stille Pand kan op ieder ogenblik en zonder opgave van reden worden beëindigd. De webmaster zal in dat geval alle informatie van Het Stille Pand en uit zijn computer verwijderen, vernietigen of terugbezorgen.

De webmaster behoudt zich het recht deze disclaimer te allen tijde aan te passen.

Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van een melding op Het Stille Pand.


Overzicht aanpassingen disclaimer

05/08/2015

Nieuwe versie van Het Stille Pand. De site werd opgestart in 2008.

18/04/2016

Ontbinding vzw Toermalijn.

25/05/2018

Na 12 jaar samenwerking met Prosteps bvba werd de webhosting overgedragen aan Combell nv.