Rose Vandewalle

actief

bio & bibliografie

in de media

Het Stille Pand

DRINK WATER


DRINK WATER

DRINK WATER

DRINK WATER


elk waterputje waar ze over

wordt gezwierd en giert

is telkens weer het eerste


wel duizendmaal

zolang ze niet verwaand verdraaid

zolang er sterke armen


elk putje huppelt ze gezwind voorbij

scandeert hierbij met klare stem

en eens te meer


DRINK WATER


enkel oog voor

grote grijze stoepstenen

met tussenin hoezee! Alweer een putje


brede-huizen-putjes-wijd-uiteen

smalle-huizen-putjes-dicht-bijeen

hippelt ze van steen tot steen


DRINK WATER

DRINK WATER