kalama sutta
Een mens kan zijn leven veranderen door zijn gedachten te veranderen… er gebeurt echter niets tot je een beslissing neemt.
Een van de Boeddha overgenomen maatstaven. KĀLĀMA SUTTA ‘Ik zeg jullie dat jullie niet moeten afgaan op wat je vaak hoort, noch op traditie noch op geruchten noch op heilige geschriften. Hoed je voor vermoedens of axioma’s, mooi klinkende argumenten of een vooroordeel. Let niet alleen op deskundigheid of ga niet alleen af op de notie ‘de monnik is onze leraar’. Kalamas, wanneer jullie zelf weten dat zekere dingen slecht zijn, verwijtbaar, veroordeeld door de wijzen en leidend naar kwaad en kwaal, laat ze dan los.’ ‘Kalamas, wanneer jullie zelf weten dat deze zaken geen kwaad kunnen, dat zij worden geprezen en in acht worden genomen door de wijzen, aanvaard ze en blijf er trouw aan.’ Afwezigheid van hebzucht, haat en waanvoorstellingen. ‘Wat denken jullie, Kalamas. Zal iemand die zich niet overgeeft aan hebzucht, die niet doodt, die niet steelt, die geen overspel pleegt en niet liegt en die anderen aanspoort hetzelfde te doen, zal die niet bijdragen aan zijn voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘Wat denken jullie, Kalamas? Zal de afwezigheid van haat niet bijdragen aan iemands voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘Wat denken jullie, Kalamas? Zal de afwezigheid van verkeerde voorstellingen niet bijdragen aan iemands voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘En zo, Kalamas, leeft een edel mens zonder verlangen, zonder boosheid, zonder verwarring, altijd oplettend en aandachtig. Met een geest vol liefdevolle vriendelijkheid, verheven en uitgestrekt over de hele wereld. Met een geest vol mededogen en gelijkmoedigheid, de gehele wereld omvattend.’ http://www.suttas.net/
HSP
sto
HSP
kalama sutta
   © hetstillepand.be (2021-2022)