Het Stille Pand

Roger Nupie

bibliografie

#FRANÇAIS #ENGLISH #AFRIKAANS #NORSK #BAHASA_INDONESIA #DEUTSCH

HET KLEINE SCHUILEN

Roger Nupie liet zich inspireren door een mixed media werk van Bertina Abs.

Het gedicht HET KLEINE SCHUILEN is het resultaat.

HET KLEINE SCHUILEN


zo schuilen we

scholen we samen

neigen, schurken

tegen elkaar aan

zoeken houvast

dekken elkaar toe

verstrengelen


stiller dan vertrouwd

zoeken we toevlucht

leggen ons om

elkaar heen

omhelzen

in dit uur

- ons eeuwige