Het Stille Pand

Roger Nupie

bibliografie

#FRANÇAIS #ENGLISH #AFRIKAANS #NORSK #BAHASA_INDONESIA #DEUTSCH

THE JOY OF IMAGING

fotoboek Patrick Cambien

Patrick Cambien presenteert in het fotoboek The Joy of Imaging een ruime keuze uit zijn analoog fotowerk van de periode 1969-2002. In de uitgave is slechts één tekst opgenomen: het gedicht dat Roger Nupie schreef bij een foto van soldatengraven in het militair kerkhof in Poperinge.


Cambien en Nupie werkten al eerder samen voor Drie bij vijftig, een foto- en poëzieuitgave als verjaardagsgeschenk voor Annemie Massant: http://www.hetstillepand.be/nupie_driebijvijftig.html


Voor aankoop van het fotoboek: patrick.cambien@telenet.be


De fotograaf is een verslaggever,

een detective in het landschap,

een speurder naar lichtvelden

tussen twee eeuwenoude bomen in.

 

En zie:

hij kiest er acht uit een rij

die eindeloos is.

 

Hoe het landschap een wilg wordt

die treurt en zilver de armen spreidt

over de spierwitte graven van soldaten.

 

Acht, om en bij de achttien, onze jongens,

die elk een moeder en een lief hadden

die nooit antwoord kregen op hun brieven

 

Die nu gebeiteld staan in het witste licht:

het verblindend licht, het zinderend licht,

het uitdovend licht, het machtig licht,

- het licht dat nog even acht jongensharten oplicht.

 

Hun licht ging uit voor u en mij

voor eeuwig geflitst vanwege

te zwak bevonden en ach

veel te jong voor wat en wie dan ook.

 

Nog even flitsen namen

en jaartallen aan en dan:

- voor eeuwig uit.


Lijssenthoek Military Cemetery, Poperinge, Belgium  -  August 2000

 © Patrick Cambien