
HSP
Roger Nupie vegkryss (crossroads)
Six poets from The Netherlands & Belgium in English & Norwegian translation. Joris Iven, Roger Nupie, Marije Kos, Catharina Boer, Frank Decerf & Hannie Rouweler. Translator English: John Irons, except “Small violin composition”: Roger Nupie. Translator Norwegian: Jostein Sæbøe. Demer Press, 2014.
SMALL VIOLIN COMPOSITION In the room tightening the strings of a violin Formerly he made love naming it vivante Gradually he tempered the tempo An abandoned game of scratching and cracking A mirror image in c minor
LITEN KOMPOSISJON FOR PIANO Med metronomen på pianoet og svalene rundt huset Lik tikkinga frå ein ujamn hovudverk Mens melodien vender seg mot han i rommet Kløyver og skøyter kvar tone hovudet hans
LITEN KOMPOSISJON FOR FIOLIN I rommet blir strengane stramma på ein fiolin Tidlegare elska han og kalla det vivante Gradvis tempererte han tempoet Ein forlatt leik med skraping og knaking Eit spegelbilde i c-moll
SMALL PIANO COMPOSITION With the metronome on the piano and the swallows round the house Like the ticking of a skewed headache While in the room the melody turns against him Each note splits and splices his head