Het Stille Pand

beeld

klank

woord

Cel Overberghe

WINTERSPROETEN

”Wintersproeten” is een metafoor voor ouderdom, zoals “zomersproeten” dat is voor de jeugd.

Ouderdom en eenzaamheid worden met de nodige afstand benaderd en de nodige humor vormt een dam tegen mogelijke tranerigheid.

Ook maatschappij-kritiek, afgewisseld met wat erotiek, komt weer aan bod in deze derde bundel.
Uitgever: Lecturium  -  ISBN 9789048444137


http://shop.lecturium.nl/boek/10004/wintersproeten

Passie


Ik ben onbruikbaar

voor wie mij wil gebruiken,

mij voor zijn kar wil spannen.

Want ik ben als water.


Water kan je niet kneden,

je kan het hoogstens in een vorm gieten

en hopen op vorst.


Maar smelten,

dat kan ik.


In de buurt van sommige vrouwen

is dat kinderspel.

Maar bij te hoog oplopende passie

kom ik onder druk.


Dan verander ik in stoom

en met mijn stoomfluit

blaas ik de aftocht.