psychosynthese
Gedurende de twee laatste levensjaren van mijn moeder in een home bestudeerde ik Roberto Assagioli’s Psychosynthese. PSYCHOSYNTHESE Psychosynthese is een door de Italiaanse Joodse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974) ontwikkelde methode voor zelfkennis en ontwikkeling van creatieve kwaliteiten. Het wordt vaak beschouwd als een psychologie die het spirituele insluit. Assagioli's oorspronkelijke theorie en praktijk wordt overal ter wereld voortdurend aangepast en bijgeschaafd. Zie het als een soort levenshouding, een streven naar integratie en synthese op ieder gebied; als een serie activiteiten, die deze synthese tot doel hebben. Niemand kan pretenderen, de enig ware vertegenwoordiger te zijn; er is dan ook geen organisatie die het uiteindelijke toezicht heeft. Het essentiële doel van psychosynthese is mensen te helpen hun ware spirituele aard te ontdekken en deze tot expressie te brengen in het dagelijks leven. Dit zal leiden tot een grotere harmonie - synthese - in de mens en in het collectief waarbinnen hij of zij functioneert. Psychosynthese gaat uit van een spiritueel mensbeeld en wordt wel de "psychologie met een ziel" genoemd - de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en creativiteit, verbonden met het grotere, het hogere. Psychosynthese streeft naar zelfverwezenlijking; het realiseren van ons potentieel, het ontdekken van onze ware spirituele aard en het harmonieus functioneren in onze hedendaagse wereld en biedt ons de mogelijkheid meer over onszelf (ons wezenlijke Zelf) te leren kennen, zodat we beter in staat zijn te zijn zoals we willen zijn. De eerste stap is het beter leren kennen van onze bewuste en onderbewuste processen. Assagioli spreekt over verschillende elementen van onze persoonlijkheid (subpersonen) die ons beheersen. Alleen wanneer wij "bezit nemen" van deze elementen, kunnen we ze leren beheersen en controleren. De bewustwording van het "echte Zelf", het tot eenheid leidende centrum, achter deze elementen, is de volgende stap naar de uiteindelijke psychosynthese, waarbij rondom dit centrum de ware persoonlijkheid ontstaat. Door middel van geleide fantasieën (visualisaties) wordt contact gemaakt met het onderbewuste. Daarbij krijgt de Wil een belangrijke plaats, want elke keuze die we maken, of beslissing die we nemen is een wilsdaad. Onze wilskracht is de dynamische energie die, als we bewust contact met haar maken, ons het vermogen geeft te zijn, te doen en te worden wat we willen. Over Psychosynthese: Instituut voor Psychosynthese (Nederland), met gratis e-boeken. Kenneth Sorensen, Psychosynthese website met o.a. Engelstalige interviews. Piero Ferrucci
Roberto Assagioli
HSP
sto
HSP
psychosynthese
   © hetstillepand.be (2021-2022)
Een overzicht van de door mij gelezen werken en/of een leidraad voor wie zich in de psychosynthese wil verdiepen:
Piero Ferruccdi
De grondslagen van de dis-identificatie oefening zoals toegepast in de Psychosynthese vinden we reeds in de Visuddhimagga (Pali: ‘Het Pad van Zuivering’). Buddhaghosa, een boeddhistische monnik en geleerde uit de 5de eeuw, beschrijft daarin de zeven stadia van zuivering die naar verlichting leiden. Zo ervaart de yogi geleidelijk hoe de werkelijkheid wérkelijk is. Langzaamaan realiseert hij in zichzelf: ‘Ik ben niet deze gedachten. Ik ben niet deze emoties. Ik ben niet dit lichaam. Ik ben niets van deze vergankelijke, tijdelijke dingen.’ Zo maakt hij contact met zijn natuurlijke staat. Ontdekt hij zijn ‘oorspronkelijk gelaat’: Tijdloos. Grenzeloos. Ongeboren. Onsterfelijk. Zo bereikt hij de andere oever. Volkomen gezuiverd. Volledig bevrijd. In deze staat ervaart hij volledige vervulling. Niets ontbreekt. Alles is perfect. Hij zíet en wéét. Hij is onthecht van verlangen. Onthecht van afkeer. Zo ontwaakt de yogi. Zo realiseert de yogi zichzelf. Zo wordt nibbana -innerlijke vrede- zijn deel. (vertaling uit het Pali: Guy E.Dubois)
Buddhaghosa met 3 kopieën van de Visuddhimagga