Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

IN ÉÉN ADEM  -  LUCIENNE STASSAERT

In deze drietalige uitgave stelt Lucienne Stassaert haar werk en wereld vol kunst aan u voor.

In haar lange loopbaan is zij een vaak gelauwerd auteur. Zij schrijft sinds 1964 poëtisch proza, dichtbundels, werkt mee aan bibliofiele uitgaven.

Bovendien vertaalde zij Emily Dickinson, Sylvia Plath en Andrée Chedid, hertaalde Hadewijch, schreef luisterspelen en toneelstukken.


Je bracht het voort -


Er schoot een jong

uit je lijf

als een meteoor -


Het tastte je af

zoog zich aan tepels

vast


en beklom je

als een aapje

op zoek naar een vaste stek -


Het huilde

de sterren van de hemel

die maar bleven vallen

op je hart en


wist van geen ophouden

zolang er melk

in je botten kriebelde


en je het likte

als een tevreden poes

die haar klauwen introk

om dan later


eenzelvig als voordien

het krolse theater

van de liefde

voor een open veld te ruilen


in de schaduw van een nacht

met de maan

als een sikkel

om te maaien


wat je het uitzicht benam

op een nog veel ruimer leegte

zo woest als een bedrogen god -Lucienne Stassaert

You brought it forth -


A young dropped

out of your body

like a shooting star -


It explored you

sucked itself stuck

to nipples


and climbed you

like a monkey

looking for a permanent place -


It cried

till the stars fell out of the sky

and kept falling

on your heart and


couldn’t stop

as long as milk

tickled in your bones


and you licked it

like a contented cat

drawing in the claws

so that later


introverted as before

you exchanged

the ardent theatre of love

for an open field


in the shadow of a night

with the moon

like a scythe

for mowing down


what obstructed your view

to a grander emptiness

as raging as a cheated god -vertaling: Annmarie Sauer