Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

LIGHTHOUSE  -  ROGER NUPIE

Roger Nupie debuteerde in 1983 bij de Contramine uitgeverij van Tony Rombouts met de bundel Ivoren weemoed.

Naast een reeks individuele bundels worden zijn gedichten eveneens in diverse Nederlands- en meertalige bloemlezingen opgenomen.  

Free at last

voor Gregory Frateur


Op een heldere morgen krijg ik vleugels,

een kroon met sterren, een gouden harp

en zeil ik door de lucht

op weg naar het beloofde land.


Ik volg de ster tot ik de vallei bereik

waar mijn ziel tot rust komt.

Spoedig komt er een eind

aan de beproevingen van deze wereld.


Ik was blind maar zie nu weer.

Genade, hoe zoet uw klank,

die een wrak redde als ik.

Straks ben ik verlost van alle pijn.


Niet iedereen die erover praat

zal er heen gaan. Hoor hun stem:

Als gij voor mij uw doel bereikt,

zeg mijn vrienden dat ik kom.


Ik bereik de overkant.

Min ziel is u ontglipt.

Met bloed schrijf ik mijn naam

In het boek des levens.


Goed nieuws: ik zal niet meer sterven.

Ik laat het licht over de wereld schijnen.Roger NupieFree at last

for Gregory Frateur


On a clear morning I grow wings,

a starry crown, a golden harp

and sail through the air

on my way to the promised land.


I follow the star till I reach the valley

where my soul can rest.

I soon will be done

with the troubles of the world.


I was blind but now I see.

Grace, how sweet your sound,

saving a wreck like me.

Soon I’ll be released of all pain.


Not everyone talking about it

is going there. Hear the voice:

If you reach your goal before me,

tell my friends I am coming.


I reach the other side.

My soul slipped away from you.

With blood I write my name

in the book of life.


Good tidings: I won’t die anymore.

Over the world I let shine the light.vertaling: Annmarie Sauer