Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

SEQUENZA  -  MARLEEN DE CREE

Zeven reeksen van vijf gedichten, ieder uit een andere dichtbundel, geven een overzicht van het oeuvre van Marleen de Crée.

Haar variaties op thema’s van muziek en liefde worden in heel Europa gewaardeerd.

iets in onze stem, misschien

de tussentoon, de pauze,

het absolute wit,

het verzachten, omzien

bij de valse noot breekt

ons verzet, ergens in onze scherven

raast de wind. hij blaast,

blaast en blikkert zijn tanden

bloot. rolt door de takken.

bijt in de lucht, blijft nergens

hangen. hakt en hekelt.

hij spuwt in de wolken

zijn haast, zijn haat,

zijn macht, hij staat

in onze oren te hekken,

scheurt ons gelaat.

de aarde zucht. wij wachten.


Marleen de Crée


something in our voice, maybe

the in between tone, the pause,

the absolute white,

the extenuating, guarded

with the false note our resistance

breaks. somewhere in our shards

the wind rages. it roars,

roars and grins with flashing

teeth. rolls through the branches.

bites the air, doesn’t get hooked

anywhere. hacks and hackles.

spits in the clouds

its haste, its hate.

its power. it stands

hacking in our ears,

tears our face.

the earth sighs. we wait.


vertaling: Annmarie Sauer