Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

OVER RUGGEN VAN ZALMEN  -  SHERMAN ALEXIE

Over ruggen van zalmen is een keuze uit vier bundels van Sherman Alexie die allen bij Hanging Loose Press verschenen: The Business of Fancydancing (1991), The First Indian On the Moon (1993), The Summer of Black Widows (1996) en One Stick Song (1999).

De vertaling is een wankele loopbrug tussen twee erg verschillende culturen waarbij ik trouw wil blijven aan het origineel zodat de vreemdheid blijft maar het geheel vertrouwd genoeg is in taal en teken zodat de lezer er moeiteloos in kan opgaan. (lees meer)

10.


Maar, Amerika, ik denk hoe

je mannen altijd efficiëntere manieren

zullen vinden om te doden.


Geen indiaan zou ooit een automatische

pijl en boog hebben uitgevonden

maar ik bemin je nog steeds


Op de manier waarop ik heb geleerd

je te beminnen:

met angst.

10.


But, America, I think how

you men will always find

a more effective way to kill.


No Indian would have ever invented

an automatic bow and arrow

but I love you still


in the way I have been taught

to love you:

with fear.