Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

SPOREN / TRACES

De bundel bestaat uit 4 cycli die samen 27 overwegend autobiografische gedichten omvatten. Zij vormen de neerslag van Annmarie’s zoektocht naar sporen van haar herkomst. De gedichten werden afwisselend in het Nederlands en Engels geschreven en nadien in beide talen hertaald.

How came I into this world

In what language

the first scream

Was it mothers blood that

whispered

or wordless father’s joy -

soon severed with a knife


What accent the first lullaby

and what the last


Language soaked up

became treacherous

in the unstable geography

and life

Hoe kwam ik in de wereld

in welke taal

de eerste schreeuw

Was het moeders bloed dat

fluisterde

of taalloos vaders vreugde -

even


Welk accent het eerste kinderlied

en welk het laatste


Taal opgezogen

werd verraderlijk

in onbestendige geografie

en leven