Annmarie Sauer

Het Stille Pand

bibliografie

Tony Mafia

Muddy Roads

VOOR VRIENDEN

Deze bibliofiele uitgave werd gerealiseerd dank zij de steun en vriendschap van Wim en Paula Van Hees.

De etsen van Albert De Bois werden gedrukt op de persen van Giorgio Upiglio te Milaan.

De oplage bestaat uit 80 genummerde exemplaren.


Nooit hoorde ik zoveel fluisteren

als die donkere dag

waarop door mij in stilte werd gewacht

naakt en dieper dan de aarde

was ik

- panta rei -

vluchtiger dan lucht

en gij

met de passie van het vuur

bracht me

tot mijn laatste en lichtste uur.

© Albert De Bois