Rose Vandewalle die liebe in holland und flandern
Havenklanken en de liefde Het eerste kleine Festival van de Europese Dichtkunst bracht een twintigtal Europese dichters van 16 tot 18 september 2010 naar Antwerpen. Dit festival was een onafhankelijk satellietproject bij Roergebied 2010, culturele hoofdstad van Europa. Tijdens het slotevenement Binnenvaart werd De Liefde in Holland en Vlaanderen gepresenteerd, een verzamelbundel van negen Nederlandse en Vlaamse dichteressen over verschillende aspecten van de liefde. Voor de vertaling van het gedicht staan Fred Schywek (D) en Annmarie Sauer (E).
* Wanneer ik zijn kamer betreed valt op hoe overstuur hij is zijn ogen schichtige vissen in een vijver hij kan me niet meer thuisbrengen geeft na enig aarzelen toe dat dit de heerlijkste dag is van zijn leven nu ik hem kom bevrijden en hij reikt me zijn pols waarrond de band met identificatie dat het oorlog is, verkondigt hij en hij met eigen ogen heeft gezien hoe mensen om zich heen gebrandmerkt en afgevoerd werden tranen van angst slaan om in tranen van vreugde * Wenn ich seine Kammer betrete fällts auf wie durcheinander er ist seine Augen kopfscheue Fische in einem Teich er kann mich nicht mehr nach Haus bringen gibt nach einigem Schwanken zu daẞ dies der herrlichste Tag seines Lebens jetzt da ich komme ihn zu befreien und er reicht mir seine Hand worum das Band mit der Identifikation daẞ es Krieg ist, verkündigt er und er mit Augen gesehen hat wie Menschen um ihn herum gebrandmarkt und abgeführt werden Tränen von Angst schlagen um in Tränen aus Freude * When I enter his room it 's obvious how disturbed he is his eyes shy fishes in a pond he can not place me admits after a few hesitations that this is the most delightful day of his life now I come to liberate him and he offers me his wrist around it his identification strip that it is war, he declares and that his own eyes have seen how people around him were branded and deported tears of fear turn into tears of joy *
Initiatiefnemers: Annmarie Sauer en Fred Schywek (rechts) - (c) foto: Veera Seppion
© Het Stille Pand (2006-2024) 