Rose Vandewalle het lied van de stad
Het lied van de stad zal ik horen. Hoe in de ochtend de eerste tram zich zuchtend de helling op zwoegt, getingel als van een verlopen trekbel.
In progress - © schilderij : Georgette van Noppen in De Vallei I, januari 2011.
Praha. Hier, meer dan waar ook, de klank van de stad. Klinken jonge stemmen bij dag doorgaans uitgelaten en helder, ’s nachts achtervolgt me het gehuil van de kinderen van Terezin, voor altijd kinderen gebleven. Rusteloos verspringen en vermengen zich hun namen over de muur van de Pinkassynagoge, ook al trachten bij dageraad de klokken van het Strahovklooster hun verkillende gejammer te smoren in een wijsje als Te Lourdes op de bergen. Alsof nooit iets is gebeurd.
© Het Stille Pand (2006-2024) 