Vincent V.P.M. Bio de boom
DE BOOM De vleugels van de boom vertakken zich, uit die gespletenheid vloeit het witte sap. Wie vermengt zich in die frisse paden? Ze draaien in cirkels rond het gelid en het geld dat komen moet in natuurlijke vorm De boom is vol vol leven Ze sprenkelt zich uit Het onkruid verwoest de zonde
© Het Stille Pand (2006-2024) 