HSP
HHans Beers
oneindige rotatie
Oneindige rotatie (wandkleed, 120 x 125 cm)
Hans Beers is een bouwer van complexe structuren, een kunstenaar die mediteert omtrent de mens, zijn lot en zijn plaats in een universum. Hij is ook een colorist in een bijzondere betekenis van het woord, een estheet en een ontwerper van harmonieën. Dat komt bijvoorbeeld heel duidelijk tot uiting in wat omschreven wordt als wandkleden die enerzijds van op afstand bekeken geïnterpreteerd worden als constructieve schilderijen, waarin geometrie een bevreemdende sensibiliteit blijkt te bezitten en die anderzijds, bij nader toezien een boeiende dialoog blijken te zijn tussen repen, segmenten en vlakten van materie, kant en ornamenten. Waar de gedachte even vervaagt, groeit de esthetiek. Waar de boodschap verdwijnt, nadert het harmonische structuren. Hugo Brutin, kunstcriticus
© Het Stille Pand (2006-2024) 