HSP
HHans Beers
kunstschilder - restaurateur
. Tussen werkelijkheid en visioen Vroeger was het zeker gemakkelijker dan nu om kunstwerken te benaderen. Heden blijkt een grotere inzet nodig om tot inzicht te komen. In weerwil van vele avant-gardistische opvattingen blijft kunst nog altijd vorm en inhoud. Een beeldend werk moet op de eerste plaats een bepaald gevoel overbrengen, zekere cultuurgegevens in een maatschappij weerspiegelen, mensen raken, aan hun gevoel voor schoonheid appelleren, ze met afgrijzen vervullen of hen aan het denken zetten. Kunst moet in elk geval een middel blijven tot ontwikkeling en verheffing van de hoogste menselijke vermogens, zijnde gevoel en verstand. Wie zulke aspecten in kunst bewaard wil zien, klopt bij Hans Beers aan een goed adres aan. Deze geëngageerde kunstenaar laat zijn werk steunen op een nooit wereldvreemde realiteit en hij plaatst het in een brede maatschappelijke context. Hij wordt getroffen door de ideologische, morele en filosofische verschuivingen van deze bewogen tijd. Religieuze waarden komen evenzeer ter sprake. Aan onrecht of wreedheid kan hij niet voorbijgaan. Hij is gekweld door het lijden van de mens, want het lijden lijkt wel het losgeld dat de mens betaalt aan de vreugde om te leven. Vandaar het soms beknellend angstgevoel dat in zijn werk kan opduiken.Er is inderdaad verstand, overpeinzing en veel liefde nodig om het kwaad te begrijpen en te bestrijden. * Hans Beers peilt de complexiteit van de menselijke psyche en durft zonder schroom hedendaagse problemen aanpakken. Ook de hete hangijzers. Behandelt hij klaarziend de problemen, met soms apocalyptische uitschieters, dan koestert hij evengoed het verlangen naar tederheid en liefde. Van afkomst en vorming is Hans Beers een Nederlander. Hij werd geboren te Zevenbergen in Noord-Brabant op 7 februari 1946. Zijn artistieke opleiding kreeg hij aan de Kunstacademie te Tilburg en aan de Academie voor Beeldende Kunsten St.-Joost te Breda. Antwerpen lijkt wel definitief zijn tweede heimat te zijn geworden. Al vele jaren woont hij aan de Isabella Brantstraat 71, waar hij ook zijn atelier heeft en waar hij gedurende 35 jaar zijn eigen galerie met de toepasselijke naam Isabella Brant openhield. De galerie is nu nog toegankelijk voor een overzicht van zijn eigen werk. Hans Beers houdt geenszins van een massa alleenstaande werkjes. Een problematiek of een thematiek die hem een tijd bezighoudt, wil hij liefst cyclisch behandelen. In een reeks werken diept hij een thema uit. En daarvoor staan een hele waaier van technieken hem ter beschikking. Technisch staat Hans Beers heel sterk. Hij is overigens ook een gewaardeerd restaurateur. Het werken in series, wat een concentratie van maanden en soms jaren vergt, wijst op een van de voornaamste karaktertrekken van deze Antwerpse Nederlander: zijn noeste werkkracht en zijn taai uithoudingsvermogen. Hans Beers is een geduldige doordrijver. bronteksten: René Turkry (kunstcriticus) - Guy van Hoof (auteur) * INHOUD Toorts van onrechtvaardigheid Mens en evolutie Oneindige rotatie Conté tekeningen De kosmos I De kosmos II Gouaches I Gouaches II Looking up and flying away Restaurateur Galerie Isabella Brant 30 jaar Galerij Isabella Brant Kunstcentrum Hof de Bist, Ekeren Huis Sint-Jozef, Berchem Galerie *
Hans Beers in galerij Isabella Brant © foto: Vera Seppion
© Het Stille Pand (2006-2024) 