HSP
HHans Beers
toorts van onrechtvaardigheid
De criticus René Turkry schreef het volgende: “Kunst moet in elk geval een middel blijven tot ontwikkeling en verheffing van de hoogste menselijke vermogens, zijnde gevoel en verstand. Wie zulke aspecten in de kunst bewaard wil zien, klopt bij Hans Beers aan een goed adres aan.Deze geëngageerde kunstenaar laat zijn werk steunen op een nooit wereldvreemde realiteit en hij plaatst het in een brede maatschappelijke context. Hij wordt getroffen door de ideologische, morele en filosofische verschuivingen van deze bewogen tijd. Religieuze waarden komen evenzeer ter sprake. Onrecht of wreedheid kan hij niet voorbijgaan.Hij is gekweld door het lijden van de mens, want het lijden lijkt wel het losgeld dat de mens betaalt aan de vreugde van het leven.”
De criticus René Turkry schreef het volgende: “Kunst moet in elk geval een middel blijven tot ontwikkeling en verheffing van de hoogste menselijke vermogens, zijnde gevoel en verstand. Wie zulke aspecten in de kunst bewaard wil zien, klopt bij Hans Beers aan een goed adres aan. Deze geëngageerde kunstenaar laat zijn werk steunen op een nooit wereldvreemde realiteit en hij plaatst het in een brede maatschappelijke context. Hij wordt getroffen door de ideologische, morele en filosofische verschuivingen van deze bewogen tijd. Religieuze waarden komen evenzeer ter sprake. Onrecht of wreedheid kan hij niet voorbijgaan. Hij is gekweld door het lijden van de mens, want het lijden lijkt wel het losgeld dat de mens betaalt aan de vreugde van het leven.”
Links naar rechts Toorts van onrechtvaardigheid (reeks gouaches, 50 x 75 cm) De Amerikaanse agressie en het droppen van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki De vernieling van het indiaanse volk en zijn cultuur (en het met de voeten treden van de mensenrechten van de zwarte bevolking)
© Het Stille Pand (2006-2024) 