Annmarie Sauer kanten stad, gedichten voor brugge
Een selectie stadsgedichten van Hedwig Speliers, Peter Theunynck, Lies Van Gasse, Marcus Cumberlege, Herman Leenders gebracht uit liefde voor een stad vol ziel en naar het Engels vertaald door Annmarie Sauer (Uitgevrij P, Leuven 2018).
SUMMER IN BRUGES Every house receives with open arms. Every glass curtain wants to be a summer’s dress. Among all that John Dowland flies out on the shoulders of Andreas Scholl. Slowly the sky pours melting lead. All the streets sweat with people. All walk on endless legs. All suddenly hungers for beer and shade. Let Salvatore then lay a marble hand on your neck. Let the skippers on the canals embrace you with their water. Enter Groeninge go with Christ into the Jordan of Gerard David. Evening falling, dive with the sparrows in the hedges of the ramparts, or with the long-eared owl in the foliage of the Lappersfort. With the swans of the Minnewater awaking will be feather soft. Annmarie Sauer
ZOMER IN BRUGGE Elk huis ontvangt met open armen. Elk glasgordijn wil zomerjurk zijn. Daartussen vliegt John Dowland uit op de schouders van Andreas Scholl. Langzaam giet de hemel smeltend lood. Alle straten zweten van de mensen. Alles loopt op eindeloze benen. Alles hongert plots naar bier en schaduw. Laat Salvator dan een hand van marmer leggen in je hals. Laat de schippers op de Reien je omhelzen met hun water. Ga in Groeninge met Christus de Jordaan van Gerard David in. Valt de avond, duik dan met de mussen in de heggen van de vesten, of met de ransuil in het lover van het Lappersfort. Met de zwanen van het Minnewater wordt het vederzacht ontwaken. Peter Theunynck
© foto: Lita De Smet
© Het Stille Pand (2006-2024) 