Annmarie Sauer lighthouse - roger nupie
Roger Nupie debuteerde in 1983 bij de Contramine uitgeverij van Tony Rombouts met de bundel Ivoren weemoed. Naast een reeks individuele bundels worden zijn gedichten eveneens in diverse Nederlands- en meertalige bloemlezingen opgenomen.
FREE AT LAST voor Gregory Frateur Op een heldere morgen krijg ik vleugels, een kroon met sterren, een gouden harp en zeil ik door de lucht op weg naar het beloofde land. Ik volg de ster tot ik de vallei bereik waar mijn ziel tot rust komt. Spoedig komt er een eind aan de beproevingen van deze wereld. Ik was blind maar zie nu weer. Genade, hoe zoet uw klank, die een wrak redde als ik. Straks ben ik verlost van alle pijn. Niet iedereen die erover praat zal er heen gaan. Hoor hun stem: Als gij voor mij uw doel bereikt, zeg mijn vrienden dat ik kom. Ik bereik de overkant. Min ziel is u ontglipt. Met bloed schrijf ik mijn naam In het boek des levens. Goed nieuws: ik zal niet meer sterven. Ik laat het licht over de wereld schijnen. Roger Nupie
FREE AT LAST for Gregory Frateur On a clear morning I grow wings, a starry crown, a golden harp and sail through the air on my way to the promised land. I follow the star till I reach the valley where my soul can rest. I soon will be done with the troubles of the world. I was blind but now I see. Grace, how sweet your sound, saving a wreck like me. Soon I’ll be released of all pain. Not everyone talking about it is going there. Hear the voice: If you reach your goal before me, tell my friends I am coming. I reach the other side. My soul slipped away from you. With blood I write my name in the book of life. Good tidings: I won’t die anymore. Over the world I let shine the light. vertaling: Annmarie Sauer
© Het Stille Pand (2006-2024) 