Annmarie Sauer mens-landschap / landschaft-mensch
Dit project kwam tot stand door een maandenlange intense samenwerking tussen het Frans Masereel Centrum in Kasterlee, vzw LiterGra, Antwerpen (België) en de Lithographie- und Radierwerkstatt Schloss Haldenstein, Kanton Graubünden (Zwitserland). Vijf hedendaagse beeldende kunstenaars en vijf auteurs kwamen hierdoor tot unieke creaties. Voor Vlaanderen vormden de grafici Linda Vinck, Roeland Kotsch en Jan Pieter Cornelis een artistiek duo met respectievelijk de auteurs Peter Holvoet-Hanssen, Annmarie Sauer en Piet Brak. Voor Zwitserland namen de grafici Enna Salis en Toni Parpan het initiatief in handen, samen met de auteurs Leta Semadeni en Ladina-Lucia Bordoli. Het concept gaf alle betrokkenen de kans om zich individueel en in alle vrijheid te laten inspireren door het thema. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een oorspronkelijk bibliofiel resultaat, waarvan dit kunstboek een belangrijk onderdeel is geworden.
© Roland Kotsch (ets met gedicht, detail)
Nog voor het grijs en ‘t eerste ochtendgloren is de berg bordpapier en zwart coulisse voor het leven van dit even In het witter licht vult hij zich vol verbazing bolt op in gewichtigheid voor het nu glooiend op en neer het ik wil meer
Dan pas komt de kleur kreken en krakelingen geheimen verborgen in de diepte van de spleet bij de rots die langer staat die weet En dan dat later nog niet geleefd noch bedacht De zilveren maan de schaduw van de nacht het verwarren van werkelijkheid en waan
LANDSCHAP II
© Het Stille Pand (2006-2024) 