Annmarie Sauer open hart - bart stouten
In deze bundel geeft Bart Stouten een overzicht van zijn werk met indrukken en overpeinzingen in het Duits, Nederlands en Engels. Als een reiziger trekt hij vanuit een momentopname een blik open op de wereld. Duitse vertaling: Fred Schyweck, Engelse vertaling: Annmarie Sauer. SNEL Soms komt wat je nooit voor mogelijk hebt gehouden, ongevraagd, onopgemerkt naar je toe. Je moet er alleen de tijd voor nemen. Al lijkt het duizelingwekkend snel te gaan. De thee duurt langer dan het kopje. De fruitsmaak weekt gedachten los, alsof ze je al jaren kent. Nu staat er liefde op het spel. De wereld moet maar even leren wachten. Buiten vervreemden de steegjes van Aleppo van hun rumoerige middeleeuwen. Binnen ligt er meer dan 7000 jaar oude geschiedenis onder de vloer. Dat is allemaal zonder geheim. Alleen de valse wand, verstopt achter een tapijt dat gevoeld wil worden, leidt naar een kamer waar oude dromen mijn onverwachte komst verbeiden. Hoe zijn ze daar geraakt? Wie heeft ze de weg gewezen? In het donker zie ik alleen twee nieuwsgierige ogen. Bart Stouten FAST Sometimes, something you never thought possible, unsolicited, unnoticed comes to you, you just need to give it time. Although it seems breathtakingly fast. The tea takes longer than the cup. The fruity taste eases up your thoughts, as if you’ve known them for years. Now love is at stake. The world just has to learn to wait. Outside the alleyways of Aleppo alienate from their restless medieval times. Inside, over 7000 years old history lies unther the floor. That is no secret. Only the false wall, hidden behind a carpet which craves to be felt, leads to a chamber where old dreams await my unannounced arrival. How did they get there? Who showed the way? In the dark all I see is two curious eyes. vertaling: Annmarie Sauer
© Het Stille Pand (2006-2024) 