Annmarie Sauer sequenza - marleen de crée
Zeven reeksen van vijf gedichten, ieder uit een andere dichtbundel, geven een overzicht van het oeuvre van Marleen de Crée. Haar variaties op thema’s van muziek en liefde worden in heel Europa gewaardeerd.
iets in onze stem, misschien de tussentoon, de pauze, het absolute wit, het verzachten, omzien bij de valse noot breekt ons verzet, ergens in onze scherven raast de wind. hij blaast, blaast en blikkert zijn tanden bloot. rolt door de takken. bijt in de lucht, blijft nergens hangen. hakt en hekelt. hij spuwt in de wolken zijn haast, zijn haat, zijn macht, hij staat in onze oren te hekken, scheurt ons gelaat. de aarde zucht. wij wachten. Marleen de Crée
something in our voice, maybe the in between tone, the pause, the absolute white, the extenuating, guarded with the false note our resistance breaks. somewhere in our shards the wind rages. it roars, roars and grins with flashing teeth. rolls through the branches. bites the air, doesn’t get hooked anywhere. hacks and hackles. spits in the clouds its haste, its hate. its power. it stands hacking in our ears, tears our face. the earth sighs. we wait. vertaling: Annmarie Sauer
© Het Stille Pand (2006-2024) 