Annmarie Sauer sporen - traces
De bundel bestaat uit 4 cycli die samen 27 overwegend autobiografische gedichten omvatten. Zij vormen de neerslag van Annmarie’s zoektocht naar sporen van haar herkomst. De gedichten werden afwisselend in het Nederlands en Engels geschreven en nadien in beide talen hertaald.
How came I into this world In what language the first scream Was it mothers blood that whispered or wordless father’s joy - soon severed with a knife What accent the first lullaby and what the last Language soaked up became treacherous in the unstable geography and life
Hoe kwam ik in de wereld in welke taal de eerste schreeuw Was het moeders bloed dat fluisterde of taalloos vaders vreugde - even Welk accent het eerste kinderlied en welk het laatste Taal opgezogen werd verraderlijk in onbestendige geografie en leven
© Het Stille Pand (2006-2024) 