Annmarie Sauer voor vrienden
Deze bibliofiele uitgave werd gerealiseerd dank zij de steun en vriendschap van Wim en Paula Van Hees. De etsen van Albert De Bois werden gedrukt op de persen van Giorgio Upiglio te Milaan. De oplage bestaat uit 80 genummerde exemplaren.
© beide werken: Albert De Bois
Nooit hoorde ik zoveel fluisteren als die donkere dag waarop door mij in stilte werd gewacht naakt en dieper dan de aarde was ik - panta rei - vluchtiger dan lucht en gij met de passie van het vuur bracht me tot mijn laatste en lichtste uur.
© Het Stille Pand (2006-2024) 