Annmarie Sauer woestijnwoorden
Een door Annmarie Sauer op voortreffelijke wijze vertaalde bundel aforismen van MariJo Moore. De van Cherokee indianen afstammende MariJo Moore is auteur van poëzie, romans, kortverhalen, columns en essays. Bovendien is ze ook beeldend kunstenaar, uitgever en presenteert workshops. Het tijdschrift “Indian Peoples, Indian Artists” vermeldt haar als één van de vijf beste indiaanse schrijvers van de 21e eeuw.
Keep in mind you are a part of the whole. The future is planted within you. We trees live in the place of the origins of dreams, where rain sings to itself, and memories coexist harmoniously. Visit us often Each time yoy say NO! to something you do not want in your life, you grow stronger and your path becomes more clear. * Vergeet niet dat je deel bent van het geheel. De toekomst is in jou geplant. Wij bomen leven op de plaats van de oorsprong van dromen, waar de regen voor zichzelf zingt, en herinneringen harmonieus naast elkaar bestaan. Kom ons vaak bezoeken. Telkens je NEE! Zegt tegen iets dat je niet wil in je leven, word je sterker en je pad wordt duidelijker
© Tony Mafia
© Het Stille Pand (2006-2024) 